Nyopererad elev nekas skolskjuts

Lidingö En grundskoleelev vid en skola på Lidingö nekas ersättning för taxiresor fram och tillbaka till skolan. Eleven har genomgått en operation och kan därför inte cykla till skolan som vanligt.

Vårdnadshavarna har inte heller möjlighet att hämta och lämna eleven varje dag och ansökte därför om skolskjuts med taxi. Men Lidingö stads utbildningsförvaltning säger nej till att ersätta taxiresorna, med motiveringen att elevens funktionsnedsättning är tillfällig och därmed inte ger rätt till ersättning. Vårdnadshavarna har överklagat ärendet.