Nyrenoverat kärr invigs i dag

Långängen I dag, tisdag, invigs det renoverade västra Långängskärret som ligger i Långängen-Elfviks naturreservat.

Kärret har sedan en tid varit igenväxt och nedgånget.

Renoveringen har varit nödvändig för att återskapa förutsätningar för fågellivet och för att kunna uppnå ett förbättrat häckningsresultat.

I samband med renoveringen har Lidingö stad också byggt ett nytt fågeltorn.