ANNONS

Nystädat hos Lillskogens salamandrar

ANNONS

När vintern kom till Spånga flyttade vattensalamandrarna i Lillskogen upp på land. Då passade stadsdelsförvaltningen på att rusta upp den bitvis igenväxta naturdammen vid Antons backe i centrala Spånga.

– Vi kommer att röja bort starr och vass, gallra bort sly, öka djupet där det är möjligt och släppa in mer ljus genom att ta ner några björkar som skuggar, säger Dan Winnansson, park­ingenjör vid Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning.

Syftet med projektet är att återställa dammens ekologiska värden och därmed se till att de fridlysta salamandrarna finns kvar i livskraftiga bestånd.

– Området har ett värde som grön oas med centralt läge i Spånga.

Dammen var ursprungligen en branddamm, men när den togs ur bruk sökte sig vattensalamandrar dit och bosatte sig, berättar Dan Winnansson.

– Det är en reproduktionsplats för både mindre och större salamandrar.

Tidigare ansvarade den förre fastighetsägaren på en närliggande tomt för skötseln av dammen. Men när fastigheten såldes fick stadsdelsförvaltningen ta över.