Nytt äldreboende och radhus ersätter skola

70 bostäder och ett äldreboende med plats för 54 boende ska ersätta Tornbergsskolan i Hallunda.

– Vi hoppas att lägenheterna ska stå klara nästa vår, säger Helena Wilroth på byggherren BoKlok.

Den 25 000 kvadratmeter stora tomten vid Tomtbergavägen där Tornbergsskolan tidigare stod ska nu bebyggas. Enligt detaljplanen som kommunstyrelsen antagit ska det bli plats för 70 bostäder och ett äldreboende med plats för 54 boende.

Området ska ha slingrande vägar, ett grönt stråk med kolonilotter, lekplats och ett litet torg.

Bostäderna fördelas på 16 radhus och 48 bostadsrättslägenheter. Byggherre är BoKlok, ett samarbete mellan Ikea och Skanska som specialiserat sig på enkla, lite billigare lägenheter.

De planerade bostadshusen är två våningar höga, i trä och innehåller fyra eller sex lägenheter som är mellan 52 och 81 kvadratmeter stora. Det ska finnas tvåor, treor och fyror. Priserna är inte klara än.

– Man kan anmäla intresse på vår hemsida redan nu, men säljstart sker någon gång i början av hösten. Vi hoppas att markarbetet kommer i gång i höst eller vinter och att lägenheterna ska stå klara någon gång nästa vår. Därefter går vi vidare med radhusen, säger Helena Wilroth, affärschef på BoKlok.

Äldreboendet ska drivas av Botkyrka kommun. Det ska ligga lite avskilt från resten av bebyggelsen i det planerade nya området. Projekteringen av bygget pågår för fullt och tanken är att det ska stå klart vid årsskiftet 2013–2014.

– De flesta av platserna på äldreboendet ska gå till dementa, säger Anne Saaristo, vård- och omsorgschef på Botkyrka kommun.

I dag står ett tiotal dementa i kö för en plats på ett äldreboende i kommunen. Kommunen köper i dag in vård vid behov, men i framtiden lär fler platser behövas i kommunen.

– Behovet följer med befolkningsutvecklingen. Andelen äldre kommer att öka i framtiden, säger Anne Saaristo.