Nytt alkohol- och drogfritt boende öppnar

Imorgon onsdag är det invigning av stadens nya drog- och alkoholfria boende i Råsunda. Lägenheterna på samma adress har sedan tidigare nyttjats för personer med alkoholproblematik.

Orsaken till att man skapat det nya boendet är att de boende inte blivit friska från sitt missbruk, samt att målgruppen i stort har fått förändrade behov.

Nu satsar stadens socialförvaltning på att strukturera om och starta upp ett nyktert och drogfritt boende för personer med beroendeproblematik. Boendet, som drivs av Vuxenenheten, är nära sammankopplat med enhetens öppenvård och sysselsättning, vilket ger en god möjlighet för den enskildes tillfrisknande i sin hemmiljö.

Det nya boendet ska bli en mellanstation där personer kan landa under nyktra och drogfria förhållanden innan nästa steg till egen bostad sker, skriver staden på sin hemsida.

– Den nya inriktningen på boendet är viktig för att stödja människor att lämna sitt missbruk och nå ett nyktert liv. Genom förändringen stärks boendekedjan och människors möjlighet att återetablera sig på bostadsmarknaden, säger Arion Chryssafis, socialnämndens ordförande.

Fakta

Gemensam matlagning

Boendet består av 11 lägenheter bestående av egna lägenheter med pentryn och inflyttning sker successivt.

I de allmänna utrymmena finns kök för gemensam matlagning och på kvällstid sker olika aktiviteter tillsammans med personalen.

Då boendet har drogfrihet i fokus kommer kontroller av alkohol- och droganvändning genomföras regelbundet.

Källa: Solna stad