Nytt avtal för gruppbostäder

KISTA Stadsdelsnämnden har utsett Oliva Omsorg som utförare av driften av sex gruppbostäder och en servicebostad inom stadsdelen. Avtalet sträcker sig från och med den 1 januari 2015 till och med den 31 december 2018.

Bostäderna drivs i dag av Attendo LSS, men en ny upphandling har genomförts eftersom nuvarande avtal löper ut den 31 december. Vice ordförande Mia Päärni (S) reserverade sig mot beslutet och krävde att nuvarande personal erbjuds fortsatt anställning.

Socialdemokraterna menar att alla utförare av tjänster till Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning ska ha kollektivavtal för att avtal ska kunna tecknas.