ANNONS

Nytt bakslag för omstritt gasverk

Här mellan Flatenvägen och Tyresövägen ska det produceras tio miljoner kubikmeter fordonsgas årligen.
Här mellan Flatenvägen och Tyresövägen ska det produceras tio miljoner kubikmeter fordonsgas årligen.
Bygget av det stora biogasverket i Skarpnäck skjuts upp – igen.

Inget arbete får påbörjas innan domstolsprövningen är klar.

Beskedet är ett bakslag för bolaget, men en delseger för protesterande grannar.
ANNONS

I höstas fick biogasverket klartecken att börja bygga av både länsstyrelsen och regeringen. Men beslutet överklagades till Mark- och miljödomstolen som nyligen beslutade om inhibition. Det innebär att bygget inte får starta innan domstolsprocessen är avgjord- vilket kan ta mer än ett år.

– Vi är jättenöjda med det här. Nu blir det här ordentligt granskat i domstol innan bolaget kan börja spränga, säger Carina Eriksson Hild, som bor vid Tätorpsvägen, bara några hundra meter bort från det planerade biogasverket.

Hon och andra protesterande hoppas att anläggningen överhuvud taget inte blir av.

– Det här är en hint om att det kanske kan bli så, tillägger hon.

Peter Undén, vd på Swedish biogas international, är besviken på beslutet som kraftigt kommer att försena byggstarten. Bolaget överklagade till Svea hovrätt, men målet fick inte prövningstillstånd.

– Det är synd att domstolen väljer att göra så här. Det är miljön som är den stora förloraren, säger han och pekar på att omställningen från diesel och bensin till biogas nu fördröjs i Stockholmstrafiken.

Lokaltidningen Mitt i har tidigare skrivit om den stora biogasanläggningen som planeras i området mellan Flatenvägen och Tyresövägen i Skarpnäck. Här ska en 24 meter hög anläggning årligen producera 10,5 miljoner kubikmeter fordonsgas, vilket i sin tur ska ersätta tio miljoner liter bensin och diesel och därmed minska den skriande biogasbristen i Stockholmsområdet. Enligt de ursprungliga planerna skulle bygget av biogasverket egentligen ha kommit igång 2010, men det har varit många turer i det omstridda projektet.

Närmare 4 000 personer i Nacka och Skarpnäck har skrivit på föreningen Rädda Ältasjöns protestlista. Kritiken är stark mot att placera en anläggning så nära både bostadsbebyggelse och naturreservat. De klagande oroar sig bland annat för dundrande transporter och för att farliga ämnen ska rinna ut i vattendragen. Det som varit mest på tapeten i Skarpnäck är dock frågan om stinkande utsläpp.

Swedish biogas anläggning i Örebro har haft stora problem med illaluktande utsläpp. Ruttnande spannmål och läckande svavelväte har förpestat vardagen för enskilda fastighetsägare så pass att en del av dem till och med har krävt att kommunen ska lösa in deras hus.

ANNONS

Det är bland annat det som lett till att Mark- och miljödomstolen beslutat om inhibition. ”Tillstånd kan vägras den som inte har fullgjort sina skyldigheter enligt tidigare tillstånd”, skriver domstolen.

– Bolaget har brutit mot sitt tillstånd och struntat i att ta människors förtvivlan på allvar. Vi har varit i Örebro på besök och det luktade fruktansvärt 200 meter utanför anläggningen, som en blandning mellan rutten disktrasa och hundbajs, säger Carina Eriksson Hild som befarar en liknande utveckling i Skarpnäck med omnejd.

Men Peter Undén tycker att de som protesterar bortser från avgörande fakta.

– Det som orsakat luktproblemen i Örebro är långtidslagring av råvaror på plats. Och det ska vi inte att ha i Skarpnäck, säger han.

Fakta

Här byggs verket