Nytt boende för ensamkommande barn i Tullinge

Om knappt två veckor öppnar Botkyrka kommun ett nytt tillfälligt boende för ensamkommande barn i Tullinge.

Socialchef Marie Lundqvist hoppas på allmänhetens stöd.

Den 22 februari öppnar kommunen ett tillfälligt boende för asylsökande ensamkommande barn i Ulfbergsgården i Tullinge. Till en början kommer 15 barn att bo på boendet men tanken är att lokalerna sedan ska rymma 30 barn.

Kommunen har genomfört en upphandling och tecknat ett avtal med företaget Hero Sverige AB som ska driva hemmet. Avtalet undertecknades på måndagen och löper under två år, med möjlighet till förlängning.

Under onsdagen fick de boende i området ett informationsbrev och en inbjudan till öppet hus i Ulfbergsgården den 10 februari. Då kan den som vill ta en titt på lokalerna och passa på att ställa eventuella frågor.

Ulfbergsgården har tidigare varit föremål för heta debatter. Hösten 2014 fanns planer på att öppna ett asylboende i lokalerna, som även det skulle drivas av Hero Sverige. Vissa boende i området välkomnade planerna medan andra var kritiska. Efter flera turer mellan kommun, fastighetsägare och Hero Sverige beslutades att Ulfbergsgården inte skulle bli asylboende.

Marie Lundqvist, socialchef i Botkyrka, berättar att Ulfbergsgården är den enda lokal som kommunen har kunnat uppbringa i Botkyrka.

– Vi har fört samtal under en längre tid och eftersom situationen kring ensamkommande barn ser ut som den gör så har vi gjort allt vi kan för att få tag på ett boende med den kvalitet och insyn vi behöver ha, säger hon.

Hon är medveten om den tidigare debatten kring Ulfbergsgården men hoppas att Tullingeborna kommer att vara solidariska med barnen.

– Skillnaden är att det då var ett boende för 120 personer, i dag planerar vi ett boende för 15-30 barn.

I dag ansvarar kommunen för runt 200 ensamkommande barn. De flesta har placeras i jourhem i andra kommuner eftersom Botkyrka för närvarande inte har platser till dem.

– Vi har tagit emot betydligt fler ensamkommande barn än vad vårt grundavtal säger, säger Marie Lindqvist.

Det är oklart när de första barnen kommer att flytta in i Ulfbergsgården. Kommunen kommer att se över lokalerna så att de är okej, och de ska även brandsäkras.

Marie Lundqvist hoppas på allmänhetens stöd.

– Det är framför allt bra att få hjälp och stöd genom föreningslivet.

Fastighetsägaren Rikshem planerar att bebygga Ulfsbergsgården med bostäder, men det ligger några år framåt i tiden. Under detaljplaneprocessen hyr Hero Sverige AB fastigheten.