Nytt bostadsområde med höghus på gång

Bild: Arkiv
Bild: Arkiv
På torsdag har byggnadsnämnden sammanträde. Då tas beslut i fall ett nytt bostadsområde i Sigma ska skickas ut på samråd. 200 bostäder och en ny förskola planeras.

Den 12 oktober 2016 gav kommunstyrelsen i uppdrag åt samhällsbyggnadskontoret att upprätta en detaljplan för ett nytt bostadsområde – ”Hasselnöten”.

På torsdag tar byggnadsnämnden beslut huruvida förslaget ska skickas ut på samråd. Bygget planeras i stadsdelen Sigma, vid gamla Hasselskolan.

I planerna ingår cirka 200 bostäder fördelade på hus med uppemot fem våningar, samt ett enskilt högre hus på åtta våningar som ska ligga centralt. Inom bostadsområdet vill kommunen även bygga en förskola, med plats för 120 barn.

I samband med bygget föreslås att Hasselbadet rustas upp. Anläggningen drivs sommartid av Väsby Simsällskap.

 

 

 

 

Fakta

Samråd

Samrådet syftar till att samla in information, önskemål och synpunkter som berör planförslaget och överväga dessa i ett tidigt skede av detaljplanearbetet. Kommunen ska samråda om ett förslag till detaljplan med bland andra länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten, kända sakägare och boende som berörs.

Källa: Boverket