Nytt bostadsområde planeras vid kyrkan

350 radhus, lägenheter och en park kan ersätta hästar, åkrar och ängar mellan Eriksberg och E4:an.

Trots att bullret från vägarna är ­högre än vad gränsvärdena tillåter.

Området väster om Botkyrka kyrka kan bli nästa stora bostadsområde i de norra kommundelarna, med 350 nya bostäder. Marken ägs i dag av Svenska kyrkan och nu ska kommunen ta fram en detaljplan för området.

– Utredningar visar att det skulle kunna fungera. Här finns infrastruktur och tillgång till kollektivtrafik, säger exploateringschefen Helene Hill.

Enligt förslaget ska det bli kedjehus och radhus med en till två våningar och dessutom ett antal lägenhetshus i fyra våningar. Husen ska ligga längs S:t Botvids väg och genomkorsas av villagator och gångvägar. Närmare motorvägen kan det bli en park och förskola.

Peter Nyberg (S), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden, tycker att planerna är högintressanta.

– Det är ett stort antal nya bostäder och går inte att jämföra med något av de de projekt vi gjort i norra Botkyrka på senare år.

Mitt i området ligger Hammarby gård. Här finns i dag ett stall med ett 20-tal hästar. Gunnar Stockhaus har arrenderat gården från Svenska kyrkan sedan 1972, men från årsskiftet 2014/2015 är han uppsagd.

– Vart jag sedan ska ta ­vägen vet jag inte ännu. Som bonde tycker jag ju att det är onödigt att bygga på produktiv jordbruksmark, men de tycker att bostäder är mer lönsamt och det får man väl ha förståelse för, säger han.

Bullret från motorvägen har varit en viktig fråga när man skissat på det nya området. Mätningar visar att utomhusbullret vid många hus blir högre än riktvärdet på 55 dB(A). Det gäller framför allt lägenhetshusens övre våningar och småhusen i områdets ytterkant.

Men det finns sätt att komma runt problemet. Riktvärdet kan få överstigas om minst hälften av rummen i bostäderna vetter mot en tyst sida. Bygger man så menar analysföretaget att alla planerade hus klarar sig inom bullergränsen.

Det och mycket annat ska nu utredas. Detaljplanen beräknas vara klar i början av 2015 och sedan kan eventuellt bygget sätta i gång.