Min lokala hjälte

Tillfälligt stopp för kritiserat bygge i Grimsta

Ett bygge längs med Grimstavägen upprör boenden i området.
Ett bygge längs med Grimstavägen upprör boenden i området.
Ett nybygge i Grimsta upprör grannarna.

Bygglovet har överklagats och en domstol har tillfälligt stoppat delar av bygget.

Men kommunen hävdar att allt har gått rätt till.

Det är längs med Grimstavägen som en byggherre vill bygga tre parhus plus tre tillhörande attefallshus på en tomt där det tidigare bara stod ett enda hus.

Flera grannar har försökt stoppa bygget och i slutet av juli beslutade mark- och miljödomstolen om inhibition av bygget. Det betyder att byggas stoppas tills dess att domstolen fattat sitt slutgiltiga beslut om det överklagade bygglovet.

– Det känns bra att domstolen har lyssnat på oss. Det vi har begärt är att domstolen ska komma ut till platsen, säger en granne som överklagat bygglovet.

Grannen betonar att man inte motsätter sig att det byggs på tomten.

– Problemet är att det känns som om byggherren bara vill maxa byggrätten. Vi vänder oss också mot husens placering och höjd. Den planerade bebyggelsen blir orimligt hög, säger grannen.

Kommunens bygglovschef Erik Olsson menar att allt följer lagen.

– Det är en kunnig arkitekt som kan plan- och bygglagen och vet hur man kan maximera byggrätten med tanke på de lättnader som gjorts i lagen.

Ett frågetecken i ärendet är också att kommunen gett tillstånd till tre attefallshus trots att huvudbyggnaden inte är klar. Detta är något som Boverket avråder från.

– Ur en byggnadsteknisk synvinkel blir det bättre om man kan bygga hus och göra Attefallsåtgärder i ett svep. Annars måste man först göra det färdigt och sedan gräva upp alltihop igen. Men prövas det i domstol kan det bli det första rättsfallet kring när man får ge startbesked för Attefallshus, säger Erik Olsson.