Nytt förslag: badhus vid Islinge

En stor simhall med ett stort äventyrsbad vid Islinge hamnväg. Det är något som Miljöpartiet föreslår. Men får inget gehör hos kommunalrådet.

När planen att anlägga ett stort vattenmuseum, Akvatiska, vid Islinge hamnväg fick ett nej av politikerna i Lidingö stad uppkom en ny idé över vad man kan göra av marken vid vattnet. Thomas Bengtsson, MP, anser att en stor simhall skulle passa perfekt på platsen.

– Många Lidingöbor saknar ett äventyrsbad och en simhall med lång bassäng. En sådan, större anläggning behöver ett ordentligt besöksunderlag. En simhall vid Islingekajen, med utblick över Lilla Värtans vatten, blir mer attraktiv och lättåtkomlig med kollektivtrafik från hela Lidingö, men dessutom från Gärdet och Norra Djurgårdsstaden, säger han.

Skulle det bli dyrare än en utbyggnad av Gångsätrahallen?

– Både investeringen och intäkterna för en större simhall med ett rejält äventyrsbad skulle bli större. Så totalt och långsiktigt kan det bli en likvärdig ekonomi, varken billigare eller dyrare. Vi ser gärna att satsningen kan delas mellan Lidingö stad, Stockholms stad och en privat entreprenör. Platsen för Gångsätrahallen skulle också vara värdefull för bostäder, säger Thomas Bengtsson.

Vid kommunfullmäktigemötet i måndags ställde Thomas Bengtsson en fråga till kommunalrådet Anna Rheyneuclaudes-Kihlman (M) om det finns något hinder att använda Islinge kajen till en ny simhall med äventyrsbad.

– Just nu så ser vi inte att bygga något på den platsen, sa Anna Rheyneuclaudes-Kihlman på mötet.

Enligt Anna Rheyneuclaudes-Kihlman är anledningen till att inte bygga en simhall på platsen att det är svårt att upphäva strandskyddet och att ett badhus ska stå mer centralt på ön.

Thomas Bengtsson svarade att området redan är en exploaterad mark och att det finns fördelar att bygga vid stranden så att man kunde anlägga ett kallbad.

– När det gäller läget är vår förhoppning att vi ska få ännu bättre tillgång till kollektivtrafik till den platsen. Och den kollektivtrafiken finns inte vid Gångsätrahallen. Jag tycker det är märkligt att inte denna plats kunde vara aktuell för att komma framåt i simhallsfrågan, avslutade Thomas Bengtsson.