Nytt förslag: Färre bussturer till Åkersberga

Under 2017 får Roslagsbanans resenärer åka buss i stället för tåg, stora delar av året.
Under 2017 får Roslagsbanans resenärer åka buss i stället för tåg, stora delar av året.
Buss 624C slutar gå från Humlegården i rusningstrafik, buss 621 kortas av och Roslagsbanan ersätts av bussar hösten 2017. Så lyder ett förslag från SL som kommunen ska ta ställning till nu.

Trafikförvaltningen har precis skickat i väg ett förslag till Österåkers kommun på hur kollektivtrafiken kan förändras nästa år.

För Österåkers del påverkas två busslinjer, buss 621 och linje 624C, samt Roslagsbanan under tiden då dubbelspår byggs.

Förslaget är att buss 624C slutar gå från Humlegården i rusningstrafik på eftermiddagarna och att buss 624 i stället får tätare trafik, med avgångar minst varje kvart, från Danderyds sjukhus.

I dag går 624C varje halvtimme mellan Humlegården och Åkersberga station på eftermiddagarna. Sammanlagt är det sex turer mellan klockan 15 och 18 och restiden är cirka 55 minuter.

SL föreslår även att linje 621, mellan Danderyds sjukhus, Åkersberga och Norrtälje, kortas av.

Förutom detta påverkas även Roslagsbanans resenärer nästa år.

Eftersom SL bygger dubbelspår stängs Österskärslinjen helt av för tågtrafik mellan den 23 juni och 15 december 2017.

Innan dess blir det färre tågturer under våren på Österskärslinjen.

Mellan den 17 februari och den 22 juni kommer tågen gå varje kvart, förutom i lågtrafik då det blir 30-minuterstrafik. Samtidigt är trafiken helt avstängd på Kårstalinjen.

Påverkas du om förslagen blir verklighet? Mejla oss och berätta.