Nytt förslag: Fler indragningar av busstrafiken

Nu föreslår SL nya besparingar. I ett förslag som skickats till kommunen föreslår man att ytterligare linjer dras in nästa år.

Den 11 januari i år började den nya tidtabellen för SL:s bussar att gälla. Totalt berördes fyra busslinjer i Sollentuna kommun, linje 528, 529, 531 och 533.

Kritiken var hård från Sollentunaborna, som Mitt i tidigare skrivit om.

Nu har Trafikförvaltningen precis skickat in ett förslag till Sollentuna kommun på hur busstrafiken kan förändras ytterligare till nästa år. För Sollentunas del påverkas sex linjer; 197, 514, 523, 567, 592 och 627.

Nu ska politikerna i Sollentuna ta ställning till de föreslagna förändringarna.

Fakta

Så ser förslaget ut

Buss 197 förslås att dras in under helgerna, och få minskad trafik under vardagarna. Resurserna vill man istället använda till två senare avgångar på buss 514 under helgen. Sträckan via Spånga kyrka, som trafikeras av buss 514, vill man dra in på vardagar på grund av lågt resande.

Buss 523 förslår man ska dras in på sträckan Helenelunds station och Kista centrum.

För buss 567 förslås en ny linjesträckning, och vissa avgångar föreslås börja och sluta vid Akalla.

För buss 592 föreslås en indragning av två turer under natten, som ska ersättas av en ny tur på buss 598.

De fyra sista hållplatserna, mellan Täby centrum och Åkerby industriområde, på buss 627 föreslås dras in helt på grund av lågt resande.