Nytt förslag på nytt stationshus

City Efter kritik mot City­banans stationshus i Klara har ett nytt förslag – där delarna mot Vasagatan är lite lägre och de mot Klarabergsgatan högre – tagits fram.

Byggnaden ska, förutom stationsentréer, innehålla ett hotell och 25–30 lägenheter ­ i det högsta huset som blir 61 meter högt.

Alliansen är fortfarande oenig om förslaget. FP tycker att huset är för högt, medan de övriga partierna är positiva till förslaget. Den 19 juni tas ärendet upp i stadsbyggnadsnämnden.