Nytt försök lösa tvist om strandpromenad

Diskussionen om framtiden för den populära strandpromenaden i Lännersta fortsätter åtminstone en månad till.
Diskussionen om framtiden för den populära strandpromenaden i Lännersta fortsätter åtminstone en månad till.
Nackapolitikerna tar en ny kontakt med fastighetsägare som äger delar av marken där den populära strandpromenaden i Lännersta går.

Vid miljö- och stadsbyggnadsnämndens möte i onsdag bordlade politikerna därför ärendet om skötseln av delsträckan i väntan på att ta en ny kontakt tas med de fem fastighetsägarna.

– Eftersom strandpromenaden är i dåligt skick vill vi försöka få till stånd en uppgörelse med de fem fastighetsägarna som innebär att kommunen ska få underhålla den befintliga stigen, säger Cathrin Bergenstråhle (M), ordförande i miljö- och stadsbyggnadsnämnden.

Cathrin Bergenstråhle säger att det här är ”sista chansen” att nå en lösning på frågan om tillgängligheten och skötseln av den populära strandpromenaden.

Att lösa in marken är enligt Cathrin Bergenstråhle inte aktuellt. En inlösen skulle dels innebära en lång juridisk domstolsprocess, dels stora kostnader för kommunen på mellan 10 och 30 miljoner kronor,

Ärendet kommer upp till beslut i kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott på tisdag nästa vecka.

– Vi hoppas på ett resultat med fastighetsägarna inom en månad, säger Cathrin Bergenstråhle.

Den aktuella delsträckan av strandpromenaden är cirka 500 meter lång. Fem privata fastighetsägare äger marken men ett sekelgammalt servitut ger allmänheten rätt att använda promenadstråket efter vattnet.