Nytt försök stoppa strandnära bygge

Lidingö Naturskyddsföreningen har överklagat den dispens från strandskyddet som givits för tomter intill Boghammars varv.

Mitt i Lidingö Tidning har tidigare skrivit om att föreningen är kritisk till att det ska byggas en villa och parhus på tomten och skriver i ett överklagande: ”Fastigheten har höga botaniska värden och Naturskyddsföreningen ser det angeläget att införliva den i Kappsta naturreservat”.

Föreningen tycker också att de få stränder runt ön som ännu inte bebyggts ska vara tillgängliga för allmänheten.