Nytt förvaltningshus i Tensta

Före detta Kämpingeskolan ska rivas och lämna plats för en ny förvaltningsbyggnad.
Före detta Kämpingeskolan ska rivas och lämna plats för en ny förvaltningsbyggnad.
Stadsdelsförvaltningen i Spånga Tensta planeras flytta till Kämpingeskolan.
Under våren väntas politikerna i stadsdelen ta beslut i ärendet.

Det tidigare förslaget om att riva Kämpingeskolan för att ge plats åt en ny förvaltningsbyggnad är nu uppe på agendan igen.

Det är stadsdelsförvaltning i Spånga Tensta som planeras flytta till platsen.

– Vi har ett prioriterat utredningsuppdrag som gäller att flytta förvaltningen i Tensta till Kämpingeskolan, säger Christina Heglert, stadsdelsdirektör i Spånga-Tensta.

Under våren väntas politikerna i stadsdelen ta beslut i ärendet. Tanken är att befintliga lokaler på platsen där Kämpingeskolan är ska rivas, och ett nytt förvaltningshus byggas med inflyttning redan 2020, enligt Christina Heglert.

Svenska bostäder är byggherre och i samband med bygget av ett nytt förvaltningshus ska även bostäder byggas.

– Ambitionen är att bygga 200-300 hyresrätter utöver förvaltningshuset, säger Anne Kuylenstierna Arnström, kommunikationschef på Svenska bostäder.

Något startdatum för bygget finns inte i dagsläget.

– Det här projektet är fortfarande i ett tidigt utredningsstadie där många parter (stadsbyggnadskontoret, exploateringskontoret, sisab, reds anm.) ska involveras, så tyvärr kan vi inte sia om när det blir av. Men som sagt, ambitionen är att det blir av, säger Anne Kuylenstierna Arnström.