Min lokala hjälte

Vill inte ha ett nytt Hagby nära hemmet

Johan Carlén hade gärna sett något roligare än en returpark på industritomten.
Johan Carlén hade gärna sett något roligare än en returpark på industritomten.
Grannhöran som skickats ut till boende i närområdet.
Grannhöran som skickats ut till boende i närområdet.
På Teknikvägen 1 har kommunen gett Sörab tillåtelse att öppna en återvinningspark.
På Teknikvägen 1 har kommunen gett Sörab tillåtelse att öppna en återvinningspark.
Johan Carlén hade gärna sett något roligare än en returpark på industritomten.
Johan Carlén hade gärna sett något roligare än en returpark på industritomten.
Vallentunabon Johan Carlén är kritisk till att kommunen tillåter en returpark i närheten av familjens bostadsområde.
– Vi vill inte ha ett Hagby så nära där vi bor, säger han.

Johan Carlén bor med sin familj en kort promenad från industritomten i korsningen Teknikvägen-Banvägen i Vallentuna. På marken där det nu endast växer gräs, vill avfallsbolaget Sörab anlägga en returpark för mottagning av grovavfall i mindre skala. Val av placeringen mittemellan bostadsområden har fått håret att resa sig på Johan Carlén.

– Att lägga en återvinningscentral just här kommer öka trafiken i området avsevärt. Tänk på alla bilar och lastbilar som ska köra in dit och slänga saker. Se bara hur det ser ut i Hagby, det ser inte så trevligt ut.

Johan är inte emot en returpark i Vallentuna men tycker att man i stället borde förlägga den utanför centrum.

– Det är inte direkt ont om plats i Vallentuna. I Okvista finns ett industriområde där den skulle kunna ligga. Även där Byggmax ska öppnas vore ett bättre alternativ, dit finns också bra framkomlighet i och med Väsbyvägen.

Teknikvägen 1 i Vallentuna, där Sörab vill upplåta en returpark för källsortering. Foto: Alexander Jacobsson

Gäller bara för fem år

Ett tidsbegränsad bygglov på fem år beviljades i ett enhälligt beslut av alla partierna i tisdagens möte i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Nämndens ordförande Ylva Mozis (L), menar att behovet av en återvinningplats i Vallentuna är akut:

– På långsikt vill vi inte att det ska vara en returpark på just den platsen. Men det är brådskande eftersom trycket på Hagby kommer att öka och det finns ingen annan plats att iordningställa med kort så kort varsel. Kommunen ska tillsammans med Sörab hitta en annan permanent plats inom ramen för översiktsplanen nästa år.

Ylva Mozis (L), ordförande i miljö och samhällsbyggnadsnämnden. Foto: Arkiv

Man befarar att Hagby kommer få betydligt fler besökare än i dag när Sörab tvingas bland annat stänga en återvinningscentral i Sundbyberg på grund av arbetet med förbifarten. Men det är inte fråga om något nytt Hagby på Teknikvägen.

– Returparken ska användas till inlämning av föremål för återbruk och för containrar, det blir inga komposthögar.

Håller inte med

Fast Johan Carlén ställer sig frågande till returparkens verkliga omfattning.

– På översiktskartan kan jag räkna 18 containrar, och sen har man gjort en bullerutredningen för hjullastare och lastbilar. Jag tycker inte det rör sig om någon returpark för lättare grovsopor.

Ylva Mozis, svarar på kritiken att smarta öppettider minskar risken för köbildning och trafikolyckor när barn går till skolan.

Vi har tittat på trafiken gällande köbildning, situationen för säkra skolvägar för barnen. Sen får vi se om det behövs säkra upp vägar ännu bättre. Sörabs planer är att Returparken inte ska vara öppet i tider då det är rusningstrafik.

Vallentuna returpark

Detaljkarta över Vallentuna returpark. Foto: Vallentuna kommun

Namninsamling har startats

En grannhöran har delats ut till boenden i närliggande bostadsområden, med möjligheten att lämna synpunkter, angående buller, utsläpp och vilken typ av miljöhantering som ska i gälla för returparken.

Miljöfrågorna behandlas i sin tur separat från bygglovet av kommunens miljöavdelning. 

I området runt Tegelbruksvägen har även en boende startat en namninsamling i protest mot att kommunen går med på att låta ett företag öppna en returpark så nära bostäder, skolor, förskolor och äldreboenden.

Ett trettiotal hushåll har skrivit på med rädsla för att avgaser och oväsen från bilar och gifter från avfallet som tas om hand i parken ska försämra närmiljön.

Sörab planerar att öppna Vallentuna returpark tidigast under andra halvan av 2018.