Nytt hopp om nya bostäder för studenter

spånga Alliansen går vidare med planerna på att bygga omkring 1 000 nya studentbostäder i Spånga. I ett uttalande av ledamoten Erik Slottner (KD) framgår att stadsbyggnadsnämnden den här veckan fattar beslut om att fortsätta driva frågan.

– Inte minst projektet i Spånga har varit i riskzonen eftersom det ligger så nära Mälarbanans spår. Det skapar problem både vad det gäller bullernivåer och säkerhet. Utbyggnaden från två till fyra spår är också en osäkerhet liksom markförhållandena. Men nu verkar det som att projektet är räddat. En helt ny stadsdel kan därmed bli verklighet i en kollektivtrafiknära del av Spånga, säger Erik Slottner (KD).