Nytt hus i Karl Staafs park

Innerstan En ny fastighet med 55 lägenheter planeras i Karl Staafs park i hörnet Regeringsgatan och Birger Jarlsgatan.

Byggföretaget Veidekke har fått markanvisning för platsen.

Exploateringskontoret menar att parken är outnyttjad och att platsen är för bullrig för att det ska vara trevligt att vistas där. Därmed skulle ett bostadshus vid området bidra till något positivt menar de.

I bottenvåningen ska dessutom lokaler för restauranger och handel finnas.