Min lokala hjälte

Nytt hus vid t-banan ”för dominerande”

Illustration från David Helldéns torg. Det planerade huset med ungdomslägenheter är det som syns bakom Matdax.
Illustration från David Helldéns torg. Det planerade huset med ungdomslägenheter är det som syns bakom Matdax.
Det planerade huset med ungdomslägenheter vid t-banan i Hökarängen blir för högt i förhållande till omgivningen. Det befarar Farsta stadsdelsförvaltning som vill att antalet våningar minskas.

Ett femvåninghus med 80 så kallade ungdomslägenheter planeras vid Sirapsvägens vändplan, intill tunnelbanespåret i Hökarängen. Positivt med hyreslägenheter för unga, menar Farsta stadsdelsförvaltning. Men huset behöver minskas på höjden, skriver förvaltningen i ett remissvar till stadsbyggnadsnämnden.

”Huset är högre än kringliggande byggnader och uppförs dessutom där marken är kuperad vilket gör att det blir ganska dominerande och kommer att synas från många håll. Vyn från torget förändras väsentligt”, skriver förvaltningen som är orolig att Hökarängens kända silhuett med höghuset på torget ska förändras.

Byggplanen kommer att diskuteras av politikerna i Farsta stadsdelsnämnd på deras möte torsdag den 25 augusti.