Nytt jättecentrum i Tumba

Ett levande centrum med kultur, shopping och torghandel.

Det har varit målet när nya Tumba centrum planerats, ett centrum som också får flera nya höghus med totalt 300 bostäder.

Stora förändringar väntar för Tumba centrum. Fastighetsägaren Citycon planerar ett helt nytt centrumhus som förutom butiker också ska innehålla bibliotek och konsthall.

Ovanpå det bygger byggföretaget Strabag tre höga bostadshus – ett nytt landmärke i Tumba. Enligt det nya förslaget till detaljplan som nu är spikat kommer handelsytan när allt är färdigbyggt att vara dubbelt så stor som i dag. Stora delar av dagens busstorg kommer att däckas över och den nya ytan blir ett torg med handel och grönområden.

– Man får ett levande centrum med många nya bostäder, där man både kan köpa mjölk och yoghurt och konsumera kultur. Och man kan göra det utan att vara beroende av bilen. Det blir en vinna-vinna-vinna-lösning, säger samhällsbyggnadsnämndens ordförande Peter Nyberg (S).

Målet har varit att utnyttja platsens naturliga fördel som en knutpunkt för kollektivtrafiken. En utmaning har varit trafikfrågan, inte minst den i dag besvärliga korsningen mellan Gröndalsvägen, Grödingevägen och KP Arnoldssons väg som ska förbättras.

Dessutom ingår nya parkeringsplatser och bättre förutsättningar för att cykla i planerna. Det blir stråk i och utmed centrum för både gång- och cykeltrafik och ett ordentligt utrymme för cykelparkering.

– Jag hoppas att det innebär att färre känner sig tvungna att ta bilen till pendeltåget och att fler väljer att cykla eller ta bussen, säger Peter Nyberg.

En annan stor förändring blir det överdäckade busstorget som gör att en helt ny yta bildas i höjd med Gröndalsvägen. Den ska användas som ett torg, med aktiviteter och torghandel.

– Det är en fin poäng. Många Tumbabor har uttryckt att de saknar just en utetorgyta, säger Peter Nyberg.

Oppositionspolitikern Jimmy Baker (M) som också bor i Tumba är i stor sett positiv till de nya centrum­planerna.

– Det är välkommet att det händer något. Även om det finns lite olika uppfattningar om hur stora resurser som ska läggas på exempelvis en kommunal konsthall är det bra att man utvecklar centrum och förtätar med nya bostäder. Nya och större handelsytor tror jag gynnar alla. Fler väljer då att handla på hemmaplan och det är bra på flera sätt, säger Jimmy Baker.

Förslaget till detaljplan ska närmast behandlas i samhällsbyggnadsnämnden innan den går ut på samråd. Då får alla Botkyrkabor möjlighet att ge sina synpunkter.

Om inga hinder dyker upp blir byggstarten under 2014.

Fakta

Bostäder med grönska på taken

Om detaljplanen går igenom får det nya Tumba centrum 20 000 kvadratmeter handelsyta, 300 nya bostäder, två nya torg, konsthall, bibliotek och medborgarkontor.

Den galleria som finns i centrum idag kommer att finnas kvar och integreras i det nybyggda huset.

Förutom det nya centrumhuset föreslås flera nya bostadshus, bland annat tre lamellhus norr om Gröndalsvägen. Flera av husen föreslås få träd och annan grönska på taken.

Källa: Botkyrka kommun