Min lokala hjälte

Nytt komvux-avtal riskerar överklagas

Avtalet där komvux konkurrensutsätts förankrades aldrig politiskt.

Nu kritiseras beslutprocessen. Risken finns att avtalet överklagas och rivs upp.

Beslutet att kommunala komvux ska konkurrensutsättas och att Värmdö tillsammans med sju andra kommuner ska ingå i en ny komvuxregion fattades enbart av kommundirektör Stellan Folkesson i samråd med Värmdös högste politiker, Lars-Erik Alversjö (M).

Beslutsprocessen har väckt kritik hos opposition­en, men också inom den sty­- rande Värmdökoalitionen.

– Det har gått fel till. Vi skulle ha tagit ett tydligt politiskt beslut. Nu kan avtalet överklagas och då rivs allting upp, säger utbildningsstyrelsens ordförande, Max Ljungberg (MP).

Enligt kommunallagen ska beslut om viktigare frågor av principiell beskaffenhet fattas av politiker. Mathias Sylwan, förbundsjurist på Sveriges kommuner och landsting, anser att beslut om att konkurrensutsätta verksamheter tillhör den kategorin.

– Men det kan finnas en policy där politikerna avsagt sig ett visst ansvar. Då kan en tjänsteman fatta sådana beslut, säger han.

Värmdös kommundirektör Stellan Folkesson uppger att han får teckna avtal om offentliga upphandlingar, oavsett om det finns ett politiskt beslut eller inte. Värmdös styrande politiker har gett honom i uppdrag att skapa ordning och reda på de tjänster kommunen köper samt att utveckla kommunens köp- och säljmodell.

– Det här var en typisk ordning- och reda-fråga. Kommunen köpte utbildningstjänster som inte handlats upp. Därför var vi enligt lagen om offentlig upphandling tvungna att göra en upphandling, säger han.

Stellan Folkesson hänvisar ändå till ett politiskt beslut från 2008 där dåvarande gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden bestämde att Värmdö ska ingå i en komvuxregion för hela Stockholms län, tänkt att sjösättas 2014.

Stellan Folkesson betraktar det nuvarande avtalet som ett steg på vägen.

Men oppositionsledaren Lars Bryntesson (S) anser att beslutet från 2008 är en helt annan sak.

– Det nya avtalet skrevs under utan att en rad svåra frågor utretts. Det här är ett övergrepp på demokratin och jag funderar därför på att överklaga, säger han.