Nytt läckage av diesel upptäcktes

Vallentuna Ytterligare ett läckage av diesel upptäcktes längs Roslagsbanan i tisdags. Detta var i korsningen Roslagsbanan – Gamla Karlbergsvägen. Räddningstjänsten lade ut länsar i ett närliggande vattendrag för att suga upp föroreningarna.

Förra veckans dieselläckage var det andra i centrala Vallentuna på en vecka. Förra fredagen läckte en okänd mängd diesel ut i Ormstaån som rinner ut i Vallentunasjön.

Kommunen sökte under veckan efter källan.

Ett sannolikt spår är att dieseln kommer från en av anläggningsplatserna för bygget vid Roslagsbanan.