Nytt larm: äldre får sitta i bajs i timmar

På Norlandias äldreboende i Vaxholm lämnas äldre nerbajsade och måste lägga sig klockan 18, på grund av personalbrist, enligt skyddsombudet.

Men verksamhetschefen slår ifrån sig.

Privata Norlandia cares äldreboende i Vaxholm kritiseras ännu en gång för brister. Den här gången är det ett skyddsombud som anmält enheterna Borgmästaregården och Cyrillus till Arbetsmiljöverket.

Enligt anmälan är personalstyrkan för liten, samtidigt som arbetsbördan ökat vilket går ut över de äldre.

– Personalen hinner inte. Äldre tvingas gå och lägga sig klockan 18 och får ligga till 10. Det blir 15–16 timmar. Det är inte mänskligt! De kan inte säga att de är hungriga eller törstiga – de är dementa, säger skyddsombudet, som efter anmälan känt sig tvingad att sluta sin anställning.

I anmälan kan man läsa att äldre fått sitta i timmar i nerbajsade blöjor på grund av personalbrist.

Annan allvarlig kritik är att tillbud, avvikelser och arbetsskador – enligt skyddsombudet – ofta inte rapporteras in, bland annat på grund av hög personalomsättning och bristande utbildning hos personalen på boendet.

Men kritiken avvisas i stort sett helt av verksamhetschefen på äldreboendet.

Förekommer det att gamla får ligga i sängen mellan klockan 18 och klockan 10 på förmiddagen eller att de sitter nedbajsade i timmar?

– Det förstår du väl själv att det inte stämmer. Det är jag 100 procent säker på, säger Maria Larsson, ny verksamhetschef på äldreboendet sedan den 1 juni.

Klarar ni ert uppdrag?

– Absolut. Det gör vi. Det som är ett problem har inte med bemanningen att göra utan med arbetsledningen och det är vi på väg att styra upp.

Sedan 2009, då Norlandia Care började driva äldreboende åt Vaxholms stad, har flera brister uppmärksammats.

Anhöriga har vittnat om att äldre lämnats uttorkade och Socialstyrelsen utredde när det saknades en vårdplan för en döende man.

Förra året skadades en 76-årig kvinna svårt då hon flyttats av en ensam anställd trots att de borde varit två om arbetsuppgiften. Anhöriga upplevde då att Norlandia Care velat dölja olyckan.

Så sent som i somras slog personal på boendet larm om att det saknats sjuksköterska på nätterna.