Min lokala hjälte

Nytt modernt stall planeras på Elfvik

Arrendatorerna på Elfviks gård planerar att bygga ett stall för frigående hästar samt ett nytt ridhus. Det innebär ett ökat antal hästar och plats för fler ungdomar på ridskolan.

– Vi har ett enormt tryck från folk som vill hyra in sina hästar här. Vi får samtal nästan varje vecka. Det är också kö till ridskolan, säger Johanna Lagercrantz, arrendator på Elfviks gård.

I dag finns det 30 hästar i det befintliga stallet. Det nya stallet skulle kunna rymma 20 ytterligare hästar. Planerna är att bygga ett så kallat ”active stable”, ett stall där hästarna kan gå runt fritt både inne och ute, i stället för att stå i boxar.

– Det är mer ekonomiskt att ha i drift och en jättebra miljö för hästarna som får leva ett naturligare liv, ­säger Johanna Lagercrantz.

Hästarna kommer att kunna gå in i en ligghall om de vill. Utfodringen blir automatisk och kan anpassas individuellt till varje enskild häst.

– Vi placerar ut foderstationer så att det främjar hästarnas rörelse. Matstationerna och vattenstationerna kommer till exempel att vara en långt från varandra, säger Johanna Lagercrantz.

Dessutom planeras ett ridhus byggas på Elfvik, på platsen där den nuvarande ridbanan ligger i dag. Ridhuset innebär att lektioner kan hållas även inomhus.

Ida Drougge (M), ordförande i tekniska nämnden, ser positivt på planerna.

– Ridning är populärt på Lidingö och på detta sätt kan vi skapa möjlighet för fler barn, ungdomar och vuxna att rida och leva ett aktivt och hälsosamt, säger hon.

Förändringen i Lidingö stads arrendeavtal med Elfviks gård ska behandlas på tekniska nämndens marssammanträde.

Fakta

Tillgång till mat och vatten

Hästar som får gå fritt, i ett så kallat ”active stable”, har ett chip i grimman eller luggen.

De har även foderstation för kraftfoder, havre, pellets och hö.

De kan äta utan att bli störd av andra hästar.

Hästarna har obegränsad tillgång till vatten.

De kan när som helst gå in i stor ligghall.

Källa: ELFVIKS GÅRD