Min lokala hjälte

Nytt nät av cykelvägar ska få fler på två hjul

Fler ska lockas att ta cykeln framför bilen.
Fler ska lockas att ta cykeln framför bilen.
Stockholm satsar en miljard kronor på att bygga ett nät av cykelvägar.

– Det blir ingen bilfri innerstad, men vi vill hjälpa cyklisterna, säger Ulla Hamilton (M).

I torsdags presenterades den nya cykelplan som jobbats fram. Det är enligt trafikborgarrådet Ulla Hamilton den första sammanhållande cykelplanen någonsin för Stockholm.

Totalt vill staden satsa 1 miljard kronor fram till 2018 på att förbättra cykelnätet.

– Vi vill skapa arbetspendlingsstråk som självklart ska vara sammanhängande. 80 procent av stockholmarna har mindre än 30 minuter till jobbet om de väljer cykeln. Cykeln är snabbare och bättre för miljön och hälsan än bilen, säger Ulla Hamilton.

Trafikkontorets förslag till ny cykelplan skickas nu ut på remiss. Ulla Hamilton hoppas att fullmäktige kan godkänna planen i november eller december.

De planerade pendlingsstråken löper över 205 kilometer. Det blir en blandning av nya gång- och cykelbanor och cykelfält. I första hand satsas på cykelfält efter- som det ger mer cykelväg för pengarna.

I övrigt handlar det om att bredda det 760 kilometer långa cykelvägsnätet som finns i dag och skapa sammanhängande stråk.

En tydlig konsekvens av satsningen är att parkeringsplatser längs gatorna försvinner.

– Vi ska bygga fler parkeringsgarage. Vi prioriterar framkomligheten för cyklister, fotgängare och kollektivtrafiken. Vi är inte på väg mot en bilfri innerstad, men vi vill hjälpa stockholmarna att välja cykeln framför bilen, säger Ulla Hamilton.

Fakta

Bättre för cyklar

Det ska införas ”grön våg” för cyklister.

Fler cykelboxar ska byggas framför korsningar.

Staden vill vidare att det blir tillåtet att svänga höger med cykel vid rött ljus och att cykla mot enkelriktat.

Parkerade bilar, containrar och andra hinder ska minimeras. Källa: trafikkontoret