Nytt nätverk vill stoppa höga hus i centrum

Ett 50-tal sundbybergare anslöt till mötet.
Ett 50-tal sundbybergare anslöt till mötet.
Ett nätverk har bildats i Sundbyberg i syfte att värna om centrum när järnvägen grävs ned. Gruppen vill se ett "måttfullt byggande i Sundbybergs anda".

I måndags hölls ett möte på Sundbybergs museum med runt 50 deltagare.

– Det är många som är förälskade i den här lilla staden, just för att den är som den är. Nu ska man bygga tätt och även gigantiska kolosser. Jag kan tänka mig att många som bor och verkar i de centrala delarna är oroliga för hur deras närmiljö kommer att förändras, säger Birgitta Lind som bott i Sundbyberg i 30 år.

Nätverket anser bland annat att det behövs fler byggmodeller och att skisserna hittills innehåller för många nya hus. Att bygga på och vid Sundbybergs torg är de kritiska till.

– När järnvägen grävs ned kan vi få en hel och öppen stad. Men att bygga så högt och kompakt innebär att den mur som järnvägen är idag, och som staden vill få bort, ersätts av en ny mur i form av gigantiska hus, säger Birgitta Lind.

Stilen på husen är också viktig och bör knyta an till både sekelskiftshusen på Järnvägsgatan och bebyggelsen på Landsvägen, anser hon.

Nätverket håller nästa möte den 29 februari klockan 18 på Sundbybergs museum.

Inga beslut är tagna kring bebyggelse eller antalet bostäder. Ett underlag har tagits fram, bland annat baserat på synpunkter som inkommit på öppna möten. Programsamråd om stadskärnan hålls i mars-april.