Min lokala hjälte

Nytt område får bullervallar och skärm

Tillvaron för nyinflyttade i Sköndal blir lute tystare med bullerskärmarnas hjälp. Bilden är en arkivbild.
Tillvaron för nyinflyttade i Sköndal blir lute tystare med bullerskärmarnas hjälp. Bilden är en arkivbild.
348 meter bullerskärm ska ge en tystare boendemiljö för de som flyttar in i nya hus söder om Tyresövägen i Stora Sköndal.

Vägbuller är en del av vardagen för många som bor i Sköndal. Bullerskydd vid vägarna kan göra stor skillnad. Just nu planeras 348 meter bullerskärm utmed Tyresövägen, vid det pågående bygget av Stora Sköndal etapp 2.

– Det sitter en bullerskärm vid området som byggdes i första etappen. Den ska vi nu skarva på så att den går förbi korsningen med Gamla Tyresövägen och förbi av- och påfarterna, förklarar Sven Brodin, byggprojektledare på exploateringskontoret.

En del av sträckan kommer att få en kombination av bullervall och bullerskärm.

– Kombinationen av vall och skärm ser lite trevligare ut än om det bara är skärm, och gör det också lättare för snöröjningen.

Bullerskyddet kommer att nå cirka tre meter över Tyresövägen. Bullervallarna ska enligt planen anläggas i september och skärmarna sättas på plats under vintern.

Inom projektet Stora Sköndal etapp 2 byggs cirka 400 bostäder med första inflyttning i november, enligt uppgifter på Stockholms stads hemsida.