Nytt övergångsställe vid pendelbåtslinjen

Båtlinjen mellan Kungsholmen och Södermalm invigdes i fjol och ska köra två år på försök.
Båtlinjen mellan Kungsholmen och Södermalm invigdes i fjol och ska köra två år på försök.
Här, vid trapporna på Torkel Knutssongatan, ska det temporära övergångsstället anläggas.
Här, vid trapporna på Torkel Knutssongatan, ska det temporära övergångsstället anläggas.
Nu ska det bli säkrare att ta sig till pendelbåten på Söder Mälarstrand.
Ett nytt temporärt övergångsställe ska anläggas.
Det kan även bli nya cykelställ.

Sedan januari 2016 är det möjligt att ta sjövägen mellan Södermalm och Kungsholmen.

Pendelbåtslinjen infördes på försök i två år och går som i en triangel över Riddarfjärden: från östra Stadshuskajen, hållplats Klara Mälarstrand, vidare till Söder Mälarstrand i höjd med Münchenbryggeriet för att sedan kryssa vidare till Norr Mälarstrand, i höjd med Kungsholmstorg.

Men på Södermalmssidan har det varit minst sagt knöligt att ta sig ner till hållplatsen. Man måste i dag klättra över ett mindre räcke och korsa trafikerade gator utan övergångsställe för att komma dit.

Nytt övergångsställe

Men nu ska staden måla ett temporärt övergångsställe i höjd med trapporna vid Torkel Knutssonsgatan för att underlätta för båtpendlarna. Övergångsstället kan bli permanent om båtlinjen också blir permanent.

Trafikkontoret ska även se om det behövs nya övergångsställen även vid de övriga båthållplatserna för båtlinjen, alltså på Kungsholmssidan. Man ska också se över behovet av cykelparkeringar vid båthållplatserna. Enklare cykelställ kan i sådana fall sättas ut.

Inga kurer planerade

Resenärer har även efterfrågat att det byggs kurer vid båthållplatserna, så att man ska kunna skydda sig från väder och vind. Men några väderskydd ser inte ut att bli verklighet under den närmsta tiden.

Det är nämligen inte klarlagt vem som har ansvaret för att bygga kurerna. Centerpartiet i landstinget vill att trafikkontoret i Stockholm stad ska bygga väderskydden. Men trafikkontoret tycker att ansvaret delvis ligger på SL. Tvisten är ännu inte löst, och det finns inget beslut om det blir nya kurer eller inte.

Många reser med båt

Båtlinjen, som körs av SL med linjenummer 85, hade i fjol drygt 130 000 resenärer. Målet var att få 100 000.

– Det är superkul att 133 000 resenärer åkte med linjen förra året och att den med råge nådde målet. Stockholmsregionen är byggd på vatten och det vore idioti att slösa bort en så unik resurs, sa Gustav Hemming (C) miljö-, skärgårds- och regionplaneringslandstingsråd i samband med att siffrorna presenterades.

Syftet med linjen är dels att avlasta kollektivtrafiken vid Slussen under ombyggnationen, dels att underlätta för cyklister att ta sig mellan Södermalm och city när getingmidjan vid centralen ska renoveras och bron stängs av för cyklister.

För att avlasta Slussen kommer båtlinjen, med start 2018, få en ny brygga på Riddarholmen.

Fakta

Båtlinje som binder hop Söder med city

Båten, som ingår i SL-trafiken och har linjenummer 85, går i en V-formation mellan Kungsholmstorg, Klara Mälarstrand och Söder Mälarstrand.

Bryggan Kungsholmstorg ligger vid Norr Mälarstrand, strax öster om där Kungsholmstorg möter Norr Mälarstrand.

Bryggan Klara Mälarstrand ligger mellan Stadshusbron och Centralbron, tvärs över vattnet från Stadshuset.

Bryggan Söder Mälarstrand ligger mitt emellan Münchenbryggeriet och Torkel Knutssongatan.

Båten går varje halvtimme åt vardera hållet, från klockan 6 till strax före klockan 19 på vardagar och från klockan 9 till 19 på helgdagar.

Pendelbåten ingår i SL-kortet och cyklar får tas med på färden över Riddarfjärden.

År 2018 kommer linjen att få en ny brygga på Riddarholmen.

Källa: SL