Nytt program på särskola

DANDERYD Skolinspektionen har godkänt att Danderyds gymnasiesärskola, som är en del av Danderyds gymnasium, får starta ett individuellt program med tio platser.

Godkännandet gäller under förutsättning att utbildningen startar senast vid början av läsåret 2013/2014.