Nytt skolnamn efter sammanslagning

Skogås Östra grundskolan heter numera skolorna Skogåsskolan och Vretskolan. Det var i november som grundskolenämnden godkände sammanslagningen av de två grundskolorna. Och sedan 1 januari i år går de under det nya namnet.

Vretskolan kommer även fortsättningsvis att ha mellanstadium och Skogåsskolan högstadium.

Östra grundskolan planerar att utveckla samarbeten med Stockholms Universitet och Södertörns högskola.