Nytt sopkaos hotar i Stockholm

Upphandlingen om sophanteringen i Stockholm är för andra gången överklagad till Förvaltningsrätten, och rejält försenad. Det skriver SvD.

– Det lurar ett sopkaos runt hörnet för stockholmarna, säger Sonny Lööf, grundare av Liselotte Lööf AB, till tidningen.

Upphandlingen om sophanteringen uppgår till ett värde av nästan två miljarder, och nu hotar en upphandlingsvist att dra ut på tiden.

Det skulle ge ett nytt sopkaos i Stockholm.

Tiden börjar springa i väg, säger Peter Gran, upphandlare vid ansvariga Stockholm Vatten AB, till SvD.

Sopupphandlingen ska träda i kraft den 1 april 2017 och gälla fem år framåt i tiden, med ytterligare tre optionsår, men överklagades till Förvaltningsrätten.

Företagen RenoNorden och Suez (tidigare Sita) hade då enligt stadens beslut fått sophnateirngen. RenoNorden tilldelades sju områden och Suez fyra.

Men eftersom ett formfel i annonsen upptäcktes fick upphandlingen tas om efter överklagande och dom i Förvaltningsrätten.

Nu skriver SvD att inte heller resultatet av den andra upphandlingsrundan, som även den vanns av RenoNorden och Suez, har accepterats av alla. Tre parter har överklagat.

Överklagandet handlar om stadens nya urvalsprinciper, där man nu prioriterar mjuka parametrar mer än hårda parametrar, som antalet sopbilar och pris. Kritiken fanns även i våras. De tre företagen som har överklagat upphandlingen är Liselotte Lööf AB, Nordisk Återvinning Service AB samt Renall AB. Ronny Fyhr, ägare och vd på Renall AB, säger till SvD:

– Vi tycker inte att det varit öppenhet kring utvärderingen. När man som vi har ett långvarigt och bra renommé hos flera kommuner är det konstigt att utvärderingen är sekretessbelagd och att man inte får reda på sitt betyg. Vi har inte känt oss trygga med utvärderingen då informationen varit så bristfällig, säger Ronny Fyhr.