Nytt tunnelförslag om Österled

NACKA Den nya motorvägen, ­Österled, som är tänkt att för­binda södra länken och norra länken, kan komma att byggas i berget – 120 meter under vattenytan. Det föreslår Sverigeutredningen som utreder frågan åt regeringen.

Att låta vägen gå helt i tunnel är en förutsättning för att inte röra Nationalstadsparken och Djurgården, och för att kollektivtrafiken ska kunna prioriteras.

Utredarna har sedan tidigare föreslagit alternativet att lägga tunneln i en sänktunnel, på sjöbotten. Österled skulle ge snabbare förbindelser till norra Stockholm för dem som bor i Nacka, Värmdö och Tyresö.