Nytt utomhusgym dröjer

Lokaltidningen Mitt i har tidigare berättat om medborgarförslaget att uppföra ett utegym i en lekpark väster om Åkermyntan.

Men Hässelby-Vällingby stadsdelförvaltning har inte för avsikt att bygga fler utegym i år.

Det var i december som en Hässelbybo skickade in förslaget om att bygga ett utegym i lekparken på Granskogsvägen väster om Åkermyntan, i den i folkmun kallade ”Hästparken” efter häststatyn som finns där.

Hässelbybon menar att endast halva den asfalterade planen används och att det därför skulle passa bra med ett litet utegym på den halva som står oanvänd.

Nu har stadsdelsförvaltningen tittat på förslaget och skriver i ett förslag till beslut att man inte har planerat för ytterligare utomhusgym i år. Men förvaltningen har för avsikt att se över möjligheten att bygga fler utegym framöver, förslagsvis i Hässelby.

På torsdag ska stadsdelsnämnden ta beslut i frågan. Och det här är inte det enda medborgarförslaget som ska tas upp – se listan nedan.

Fakta

Fler medborgarförslag som ska tas upp

Medborgarförslag: Att införa en hållplats utanför Växthuset i Vällingby centrum.

Förslag till beslut: Förvaltningen är positiv till förslaget, men lämnar över ärendet till SL, som är ansvarig för närtrafiken.

Medborgarförslag: Att spola Vällingbyskolans fotbollsplan till isbana under vintern.

Förslag till beslut: Att överlämna ärendet till idrottsnämnden, som ansvarar för skolan.

Medborgarförslag: Att upphäva beslutet om strängare parkeringsregler på Dalkärrsleden i Vällingby.

Förslag till beslut: Att överlämna ärendet till trafiknämnden.

Medborgarförslag: Att rusta upp Backluraskolans idrottsplats.

Förslag till beslut: Förvaltningen menar att det är angeläget att det finns bra idrottsmiljöer i stadsdelsområdet, men eftersom Sisab ansvarar för platsen överlämnas ärendet dit.

Medborgarförslag: Att utöka städning och soptömning i Vinsta industriområde.

Förslag till beslut: Att överlämna ärendet till trafiknämnden, som ansvarar för städning av gatumark.

Källa: Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltningen.