Nytt utskott för integration

Ibrahim Abdallah tycker att frågorna är viktiga och han är tacksam över att han fått förtroendet från partiet.
Ibrahim Abdallah tycker att frågorna är viktiga och han är tacksam över att han fått förtroendet från partiet.
Ibrahim Abdallah (S) kommer att leda kommunens nya utskott med fokus på integration och ungdomsarbetslöshet.

– De här frågorna måste lyftas, säger han.

Den stora flyktingströmmen i höstas har inneburit stora utmaningar för Upplands Väsby. Från och med den första juli kommer kommunen få ett arbetsmarknads- och integrationsutskott för att bättre hantera frågorna.

– Det fanns redan planer för ett utskott som skulle fokusera på den höga ungdomsarbetslösheten i kommunen. Men då var det ingen som förväntade sig den flyktingström som kom förra hösten. Därför utökades det planerade utskottet att också gälla integration, säger Ibrahim Abdallah (S), ordförande för arbetsmarknads- och integrationsutskottet.

Oppositionen i kommunen håller med om att frågorna är viktiga, men de menar att frågorna lika gärna kunde hanteras i det allmänna utskottet. Ibrahim Abdallah håller inte med.

– De här frågorna måste lyftas och att lägga fler arbetsuppgifter på allmänna utskottet eller social- och äldrenämnden är inte optimalt. Risken finns då att frågorna inte kommer upp på bordet.

Utskottet kommer att dra igång arbetet först till hösten men arbetsuppgifterna kommer i breda drag gå ut på att samordna mottagandet och etablerandet av flyktingar, samt fokusera på sysselsättningen för ungdomar.

– Jag kan tänka mig att vi kommer att göra studiebesök i andra kommuner, hitta samarbeten med näringslivet och utveckla arbetet med arbetsförmedlingen. Men jag vill inte föregå utskottets arbete och uttala mig mer konkret än så.

Mitti Upplands Väsby har skrivit om hur flyktingbarn slussas mellan kommuner, kommer det nya utskottet se över det problemet?

– Eftersom den frågan handlar mycket om att det är viktigt att unga har någon form av sysselsättning, så är det högst troligt att dem frågorna kommer att hamna hos oss.

Fakta

Utskottets uppgifter

Det nya utskottet ska samordna och följa upp kommunens arbete med integration och sysselsättning. Fokus kommer att ligga på etablering av flyktingar med avseende på bostad, utbildning, arbete och socialt stöd. Utskottet ska fokusera på sysselsättningen för ungdomar där sommarjobb, praktikplatser och samverkan med arbetsförmedlingen och det lokala näringslivet bland annat ingår. Utskottet tillträder den första juli.