Nytt utskott har klubbats

Sollentuna Kommunstyrelsens nya miljöutskott, som Lokaltidningen Mitt i berättat om tidigare, har nu formellt klubbats igenom. Ledamöter och ordförande till miljöutskottet var vid den här tidningens pressläggning ännu inte utsedda.

Dessutom ska kommunen anställa en miljö- och klimatstrateg. Rekryteringen till den tjänsten pågår fortfarande.