Nytt vägräcke ska rädda mc-förare

Torbjörn Karlsson i den olycksdrabbade kurvan på väg 257 där underglidningsskyddet ska sättas upp. Nyligen körde en lastbil av vägen på samma ställe.
Torbjörn Karlsson i den olycksdrabbade kurvan på väg 257 där underglidningsskyddet ska sättas upp. Nyligen körde en lastbil av vägen på samma ställe.
Att krocka med ett vägräcke är livsfarligt för mc-förare. Därför ska ett nytt räckesskydd sättas upp på tre ställen i Sverige.

En av de utvalda kurvorna, där olycksrisken anses extra stor, ligger i Grödinge.

Varje år dör runt 45 personer i motorcykelolyckor i Sverige. Var tionde dödsfall inträffar efter att mc-föraren krockat med ett vägräcke. Dessutom skadas runt 30 motorcyklister varje år på räckena.

De nya skydd som nu ska testas monteras under det vanliga räcket och kallas underglidningsskydd.

– Det är det omedelbara stoppet, tvärniten, som dödar oss, säger Torbjörn Karlsson, mc-åkare och medlem i Sveriges motorcyklister.

Skydden gör att förare och motorcykel i stället glider längs asfalten, varpå kraften i kollisonen mattas av. De förhindrar att mc-föraren glider in under räcket och kraschar mot stolparna.

– Vi vill få en så lång stoppsträcka som möjligt att fördela energin på. Skydden gör att man studsar ut på vägen igen och fortsätter glida, säger Torbjörn Karlsson.

Infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd (M) meddelade nyligen i riksdagen att underglidningsskydd ska sättas upp på tre olycksdrabbade platser i Sverige. En av dessa är en kurva på den så kallade Slingerbulten – sträckan mellan Rosenhill och Tungelsta längs länsväg 257. Den är populär bland motorcyklister i hela Stockholm och har fått sitt namn på grund av sin fina, kurviga åkning. Men den är också en av de mest olycksdrabbade vägarna i Botkyrka. Under 2010 och 2011 var 24 personer inblandade i trafikolyckor på länsväg 257.

Intresseorganisationen Sveriges motorcyklister har länge drivit frågan om räckesskydd. Torbjörn Karlsson arbetar som vägspanare för organisationen och det är han som har lämnat in förslagen om de tre testplatserna. Förutom Slingerbulten kommer även en snäv kurva i Åkersberga och en motorvägsavfart i Jönköping att få underglidningsskydd under året.

– Jag föreslog den här platsen eftersom det är en skymd kurva där det hänt många olyckor. Och så är det många motorcyklar som kör här, säger Torbjörn Karlsson.

När Lokaltidningen Mitt i besöker kurvan på väg 257 syns spåren efter en lastbilsolycka som nyligen inträffat just här.

I flera andra länder, till exempel i Spanien, finns skydden redan på många vägsträckor. I Sverige ingår projektet i en gemensam strategi där flera myndigheter och organisationer samarbetar för att antalet dödade motorcyklister och mopedister ska halveras till år 2020. Målet är också att antalet allvarligt skadade inom gruppen ”oskyddade trafikanter” ska minska med 25 procent fram till 2020.

– Det här är en möjlighet att utveckla trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter. Det är ett flerårigt projekt och vi ska nu studera konsekvenser för underhåll och drift av vägen, till exempel hur det går med snöröjning, säger Alexander Hurtig, trafiksäkerhetsstrateg på Trafikverket.

Underglidningsskydden påverkar inte säkerheten för bilar vid en krock mot räcket.