Nyttjas bara av 37 kommuner

Bara 37 kommuner i Sverige tar ut gatukost­nad­er, enligt Villaägarnas förenings undersökning.

– Man vältrar över kostnaderna på de boende, säger Lena Södersten, förbundsjurist.

Lagstiftningen som ger kommunen möjlighet är inte ny.

Däremot har Villaägarna sett en trend mot att fler kommuner överväger att utnyttja möjligheten att låta fastighetsägare vara med och betala för gatuinvesteringar.

– Problemet är att det kan slå hårt ekonomiskt. Vi har en känsla av att det är en trend bland kommunerna och vi tycker att vägar ska finansieras via skattesedeln, eftersom det inte bara är fastighetsägarna som har nytta av dessa, säger förbundsjuristen Lena Södersten.

Frågan om gatukostnader utreds just nu av regeringen.

Till hösten ska ett förslag lämnas på hur gatorna ska finansieras.