Vill ha oanmälda hembesök för att komma åt fusk

Josefin Malmqvist (M), vill ha hembesök utan förvarning hos bidragstagare
Josefin Malmqvist (M), vill ha hembesök utan förvarning hos bidragstagare
Riksdagskvinnan och ordföranden för Moderaterna i Sundbyberg, Josefin Malmqvist, vill att kommuner ska få göra systematiska och oanmälda hembesök för att kontrollera att personer med försörjningsstöd har rätt till det.
I dag måste bidragstagaren ge sitt godkännande till hembesök.

Texten har uppdaterats

I en motion till riksdagen som Josefin Malmqvist lämnade in den 28 november, föreslår Josefin Malmqvist (M), ordförande för M i Sundbyberg, att riksdagen ställer sig bakom ett förslag att kommuner bör få möjlighet att göra systematiska och oanmälda hembesök för att följa upp att bidrag går till dem som har rätt till stöd.

I dag måste kommuner förvarna om hembesök och också få tillåtelse av den som har stöd att få göra hembesök.

Josefin Malmqvist har tidigare varit kommunalråd i Sundbyberg där kommunen sedan några år genomför aviserade hembesök och där senaste mätningen visade att var fjärde ny bidragstagare blev av med bidraget.

– Jag var överraskad att så stor andel inte hade rätt till stöd. Vi vidtog en rad insatser för att säkerställa att pengar går till de som har rätt till stöd, det här var ett av en rad av verktyg, säger Josefin Malmqvist.

Kadir Kasirga (S), riksdagsledamot i socialförsäkringsutskottet, skriver i ett mejl till Mitt i:

– Det är viktigt att stävja alla former av fusk och missbruk i välfärdssystemet. Regeringen har, utifrån en omfattande utredning om just bidragsbrottslighet, givit polisen och åklagarmyndigheten i uppdrag att förbättra och effektivisera handläggningen i syfte att öka uppklarningen av bidragsbrott. Det är dock inte aktuellt med en generell övervakning av alla som någon gång är i behov av försörjningsstöd, vilket moderaternas förslag om systematiska och oannonserade hembesök skulle innebära.

Motionen behandlas av riksdagens socialförsäkringsutskott den 8 maj.