Oasen ska finnas kvar i någon form

rättelse I en artikel om ett medborgarförslag som föreslog ett piratbad kunde en formulering tolkas som att Oasen i DN-garaget ska läggas ner. Så är inte fallet.

I planerna för Marieberg kan DN-garaget komma att rivas, men målet är att Oasen ska finnas kvar i någon form.