Obehöriga lärare ska bli behöriga

BOTKYRKA Botkyrka kommun satsar 6,6 miljoner kronor på fortbildning av fast anställd personal i förskola och skola. Ett av målen är att uppfylla kommande krav på legitimation för lärare.

Två miljoner kronor går till utbildning av obehöriga lärare, 2,6 miljoner kronor satsas på att stimulera barnskötare till att utbilda sig till förskollärare och fritidspedagoger och 2,3 miljoner kronor går till att examinerade lärare ska få fördjupa och bredda sin kompetens.