Obelisken på Slottsbacken tas ner

150 ton granit ska bytas ut. Obelisken monteras ner under våren.
150 ton granit ska bytas ut. Obelisken monteras ner under våren.
obelisk, Slottsbacken
obelisk, Slottsbacken
I flera år har obelisken varit avspärrad på grund av rasrisk, men nu har staten bestämt sig för att ta ner den 30 meter höga granitjätten.

Redan när obelisken byggdes under sluttampen av 1700-talet var konstruktionen ifrågasatt. Under 1900-talet uppstod flera sprickor och skador som man allt eftersom har försökt att laga.

Nu, över 200 år efter att den avtäcktes, ska obelisken på Slottsbacken plockas ner och restaureras.

Risk för ras

– Den uppvisar allvarliga sprickbildningar, som gör att det på sikt kan falla ner mindre stenar, säger Lotta Günther på Statens fastighetsverk.

Sedan 2012 har obelisken varit avspärrad för att att undvika att människor kommer för nära då det är risk för att stenar faller ner. Även små stenar som faller ner kan vara farliga, eftersom obelisken är såpass hög, 30 meter.

De lagningar som har gjorts på obelisken under årens lopp har gjorts med järnkramlor, men de har rostat och fler sprickor har bildats.

Massivt arbete

Arbetet med nedmonteringen av den 150 ton tunga obelisken kommer att börja under våren 2017. Sedan ska alla granittrummorna som obelisken består av bytas ut.

– Det är ett omfattande arbete, eftersom det är massiva granitblock som ska bytas ut, säger Lotta Günther.

Varför har det dröjt så länge innan man gör detta?

– Det har varit en lång diskussion om vem som är underhållsansvarig, staten eller Stockholm stad. Men nu har staten åtagit sig projektet. Vi måste först och främst se till människors säkerhet, säger Lotta Günther.

Obelisken ska åter monteras på Slottsbacken, med ny och fräsch granit, någon gång under 2018.

Fakta

Obeliskens historia

  • Obelisken på slottsbacken grundlades 1788 och avtäcktes i oktober år 1800.
  • Ritningarna är signerade Louis Jean Desprez.
  • Kung Gustav III ville visa sin tacksamhet till Stockholms borgerskap för deras vakthållning under ryska kriget 1788-90 genom att uppföra en obelisk.
  • Efter kungens död fullföljde kung Gustav IV Adolf faderns löfte. Den 30 oktober 1800 avtäckte han obelisken och överlämnade den till borgerskapet. Den har inskription på latin och svenska.
Källa: Statens fastighetsverk