LÄS ÄVEN
Inga nya observationer av sanerbar olja i vattnet