Observatoriekullen rustas upp

Observatoriekullen är rejält sliten. På vissa ställen är gräset helt bortnött och stora träd skymmer utsikten över staden.

Nu lovar staden att parken ska rustas upp.

Observatoriekullen är ett av Vasastans främsta landmärken. Observatoriet är ett av Europas äldsta: här har vetenskaplig aktivitet pågått sedan 1700-talet. Kullen är också en populär park. Hit går hundägare för att rasta sina hundar, nykära för att beundra utsikten och förskole- och skolbarn för att leka.

Men underhållet av parken har länge varit eftersatt. Träd och buskage har fått växa fritt och numera är det på flera ställen omöjligt att se observatoriet på håll. Dessutom är en del av gräsytorna så slitna att de på vissa ställen består av helt bar mark. Flera av almarna i parken är också i dåligt skick på grund av almsjuka.

Det finns flera ingångar till parken lägsta delar, men den mot Drottninggatan är rörig och otydlig på grund av reklamskyltar, stängsel och buskage. Även ingångarna till de övre delarna av parken är otydliga.

Så nu ska den övre delen av Observatorielunden rustas upp. Under året har staden haft en dialog med allmänheten och nu är programförslaget klart. Förra veckan genomfördes ett parksamråd och förhoppningen är att arbetet kan komma igång nästa år.

– Nästa år gör vi en detaljprojektering och 2017 ska vi komma igång med det konkreta arbetet. Det kommer att ske etappvis under några år framöver, säger projektledaren Ulrika Pentzelius på trafikkontoret.

Enligt programförslaget ska belysningen förbättras och platserna för lek, rofylldhet, pickning och hundrastning utvecklas. Vegetationen ska gallras och åtgärder sättas in för att minska slitaget på gräsytorna. Dessutom ska entréerna bli tydligare och finare och skyltningen bli bättre.

Hur mycket arbetet kommer att kosta är ännu inte klart, enligt Ulrika Pentzelius.

– Vi har inte arbetat fram någon kalkyl ännu, men vi försöker få loss så mycket pengar som möjligt, säger hon.

Under arbetet med parken ska staden framöver ta hjälp av konstnärer, ljussättare, skolelever, forskare och andra experter.

– Nästa år ska vi jobba med olika former av tillägg, bland annat utifrån de synpunkter vi har fått på programförslaget, säger Ulrika Pentzelius.

Fakta

Så ska parken rustas

Arbetet med Observatorielunden kommer att pågå under flera år. Här är några planerade åtgärder:

* Tydligare och attraktivare entréer.

* Se över parkens gångsystem.

* Utveckla platser för bland annat lek, vila, utsikt och hundrastning.

* Bättre utsikt och blickfång genom gallring.

* Åtgärder för att minska slitage på gräs och buskage.

* Bättre skyltning.

* Bättre belysning.