Ockupanter vill bevara skolhuset

Sedan förra söndagen har gruppen Högdalens vänner ockuperat den gamla skolan i Högdalen. De är kritiska till att skolan ska rivas och ersättas med bostadsrätter.

Ockupanterna i Högdalen är kritiska till att Stockholm stad har sålt marken till byggbolaget Veidekke och att det ska bli bostadsrätter på platsen. Veidekke har nu polisanmält att den gamla skolan ockuperats.

– Skolan har varit tömd och låst i flera år, för att ingen ska vara där. Vi har polisanmält händelsen i egenskap av fastighetsägare, och ser situationen som en fråga för ordningsmakten, säger Mårten Othérus, regionchef för Veidekke i Mälardalen.

De 50-tal personer som är på plats i skolan i Högdalen dygnet runt är beredda att stanna kvar trots polisanmälan.

– Men vi kommer självklart inte att använda något våld. I går diskuterade vi hur vi skulle kunna öka antalet sovplatser, säger en av ockupanterna som vill vara anonym.

Veidekke är dock tydliga med att huset kommer att rivas, trots ockupationen, och bli bostadsrätter.

– Vår inställning är att vi jobbar i en bransch med att bygga bostäder, och bostäder är en bristvara i Stockholm i dag, säger Mårten Othérus.

Högdalens vänner anser inte att de gör något olagligt, trots att de nu blivit polisanmälda. De tycker att byggnanden förtjänar att vara kvar och att den kan användas som samlingsplats.

– Vi ser det som att vi medborgare i Högdalen tar saken i egna händer och utövar vår demokratiska rätt om hur den här byggnaden ska användas. Vi ser det inte som en illegal handling och kommer vara kvar så länge vi kan.

Vi ser det inte som en illegal handling.