Ockupation av lokal i Akalla

Ockupanterna har intagit lokalen sedan i slutet av februari.
Ockupanterna har intagit lokalen sedan i slutet av februari.
Ockupanterna har intagit lokalen sedan i slutet av februari.
Ockupanterna har intagit lokalen sedan i slutet av februari.
Nätverket Järvas vänner ockuperar lokalen på Finlandsgatan 40 sedan den 26 februari.

– Vi gör det som en motreaktion mot den brutala vräkningen av alla föreningar som huserat här, säger Rafael Altez, aktiv i Nätverket Järvas vänner.

Han är även aktiv i föreningen för Den gulliga folkrörelsen, som tidigare bland annat kämpat för att den ekologiska odlingen vid Hästa gård skulle få finnas kvar, och nu är en del av Nätverket Järvas vänner.

Föreningen Den gulliga folkrörelsen är en av föreningarna som haft en samlingslokal på Finlandsgatan 40 som en del av unispacemetoden, där Akallalokalen var ett pilotprojekt där flera föreningar och småföretagare fick tillgång till lokalerna under tiden de stått tomma.

När Brostaden sålde fastigheten på Finlandsgatan 40 i Akalla till företaget Fast Partner i januari i år fick föreningarna som huserat i lokalerna flytta ut.

Men en grupp stannade kvar, och ockuperar lokalen sedan den 26 februrari som en protest mot att de nya ägarna inte låter dem vara kvar enligt de tidigare avtalen.

– När Brostaden ägde lokalerna behövde föreningarna bara betala för vatten och el. Vi var lovade att få stanna mars ut, men när Brostaden sålde fastigheten till Fast Partner blev vi vräkta utan förvarning, säger han.

Han tycker att de nya ägarna borde erbjuda föreningarna lokaler till rimliga priser, för att hålla tomma lokaler levande.

Just nu ockuperas lokalen dygnet runt på Finlandsgatan 40.

– Vi har olika aktiviteter här, säger han.

Anders Hägglund, fastighetschef på Brostaden, säger att de inte vill gå in i någon diskussion om ockupationen, då de inte är ägare längre. Tidigare hade de ett avtal med Fryshuset om att de skulle få disponera lokalerna.

Jenny Tallskog, ansvarig förvaltare för Fast Partner, säger att de

försöker att föra en dialog med ockupanterna.

– Vi ska försöka att hitta en lösning tillsammans, säger hon.

– Enligt vad jag förstår blev Fryshuset muntligen erbjudna att förlänga avtalet, men avböjde, tillägger hon.