Ödetomten ska bli nytt jättedagis

På ödetomten bredvid Spångafolkan ska dagiset byggas.
På ödetomten bredvid Spångafolkan ska dagiset byggas.
Så här kan en förskola av modellen "framtidens förskola" se ut. Den här förskolan finns i Hässelby. Insidan har formats med hjälp av pedagoger för att hitta bra pedagogiska lösningar.
Så här kan en förskola av modellen "framtidens förskola" se ut. Den här förskolan finns i Hässelby. Insidan har formats med hjälp av pedagoger för att hitta bra pedagogiska lösningar.
Spångafolkan.
Spångafolkan.

Nu ska det bli liv på ödetomten vid Spångafolkan – här ska 100 barn få plats i en av Spångas största förskolor. Men kommunen räknar med byggstart tidigast om tre år.

För ett par år sedan revs förskolan Junibacken på Bifrostvägen. Byggnaden var i dåligt skick.

– Den var uttjänt och Sisab, som ägde och förvaltade den, ville inte fortsätta bedriva verksamhet där, säger Richard Hultman på Strategiska staben i Spånga och Tensta.

Just nu har stadsdelen tillräckligt antal förskoleplatser. Barnantalet här har sjunkit med ungefär 100 barn sedan 2012, men om ett par år väntas antalet öka igen.

– De närmaste åren är behovet inte jättestort, men på sikt behövs fler platser. Den politiska majoriteten har dessutom ambitionen att fler barn ska gå i förskola, säger Richard Hultman.

Därför ska en ny förskola med plats för 100 barn byggas på platsen. Förskolan blir därmed Spångas största, om man bortser från Solhems förskolor som har 120 barn i två olika hus.

Men bygget tar tid.

– Detaljplanen för området måste ändras. Den tidigare förskolan var i ett plan och den nya förskolan kommer att vara i två plan. Det är lättare att få god driftekonomi i en tvåvåningsbyggnad, säger Richard Hultman.

Arbetet med att ta fram detaljplanen pågår. Men det tar tid.

– Exakt hur lång tid det tar går inte att säga, det beror bland annat på om detaljplanen överklagas eller inte. Men jag tror att det kommer att ta mellan tre och fyra år innan bygget är klart, säger Richard Hultman.

Den nya förskolan ska byggas av Sisab. Modellen kallas ”framtidens förskola” och är Sisabs konceptförskola. Konceptet går ut på att insidan är likadan oavsett var den byggs medan fasaden anpassas efter området. Förhoppningen är att det ska ge kortare byggtider.

– Vi hoppas kunna korta ned tiden det tar innan vi kan sätta spaden i marken. När vi lämnar våra handlingar till stadsbyggnadskontoret är det en känd modell som vi bygger, säger Thomas Bergsell, kommunikatör på Sisab.

I väntan på byggstart står tomten tom. Spångafolkan är granne med ödetomten och enligt en kvinna som arbetar där innebär det dels att tomten blir skräpig, dels att den blir ett tillhåll för ungdomar.

– Under hösten har vi haft en del problem med skadegörelse. Det har också hänt att ungdomar rusat in här under en pågående operaföreställning, säger hon.

Fast enligt ett par grannar till tomten som Lokaltidningen Mitt i har pratat med var området stökigare innan förskolan revs. Den uppfattningen har även Richard Hultman.

– Jag har svårt att se att problemet har förvärrats. När förskolan stod där var det lättare att vistas där osedd när förskolan var stängd. Att stängsla in tomten är ingen bra lösning. Den som vill ta sig in kan göra det ändå.

Enligt Thomas Bergsell har Sisab lånat ut tomten till stadsdelens markskötselfirma. Firman använder platsen som lager, bland annat för sand till vägar och gångbanor.

– Firman får låna tomten mot att de håller efter sig och ser till att staketet är helt. Vi tycker att det är bra att tomten används och att det är lite folk där då och då, säger han.