Odla grönsaker vid bostaden

Hallonbergen De som bor i Förvaltarens hus i Hallonbergen kan i vår odla sina egna grönsaker och kryddor. Små odlingslotter planeras vid bostäderna som man får tillgång till för en låg årsavgift.

Den 6 mars klockan 18.30 är det informationsmöte i möteslokalen vid Hallonbergsvägens garageinfart, där man kan anmäla intresse.